Коучинг

Какво е коучинг
Коучингът ти помага да създаваш живота, който искаш, чрез разговори, действия и самонаблюдение. Коучингът ти помага да преодолееш вътрешните пречки на страха, съмнението, самоосъждането и ограничаващите вярвания.
„Коучът притежава умения да изслушва, да наблюдава и да адаптира подхода си към индивидуалните нужди на клиента. Коучът се стреми да извлече решения и стратегии от клиента; той вярва, че клиентът е креативен по природа и притежава всички необходими качества да постигне целите си. Задачата на коуча е да помогне на клиента да използва своя креативен потенциал.” Международна коучинг федерация

Като твой коуч, ти партнирам и те подкрепям да дефинираш цели, които отговарят на твоите истински желания, да използваш своя креативен потенциал, за да съставиш план за постигането на тези цели и да го приложиш на практика, докато реално ги постигнеш или ги предефинираш.

В какви ситуации мога да ти бъда полезна като твой коуч

Търсиш своя партньор в живота

Трудно ти е да планираш и организираш времето си, все бързаш и закъсняваш

Чувстваш се неудовлетворен/а от интимната си връзка, работата или живота си като цяло

Чувстваш се объркан/а и не знаеш как да продължиш напред

Търсиш своето призвание

Усещаш, че се въртиш в кръг и повтаряш едни и същи грешки

Трудно ти е да управляваш емоциите си

Чувстваш се неуверен/а в себе си, трудно взимаш решения, трудно отстояваш позицията си

Изправен/а си пред важен избор в живота си и имаш нужда от подкрепа

В какво вярвам

Вярвам, че времето и нашата енергия са най-важните ресурси, с които разполагаме, за да създадем живота, който искаме. Затова ти помагам да станеш експерт в управлението на своето време и своята физическа, емоционална, умствена и духовна енергия. Вярвам, че всички се раждаме с неограничен потенциал и че ти притежаваш необходимите ресурси да постигнеш целите си или можеш да си ги набавиш. Затова ти определяш дневния ред за всяка коучинг сесия и успехът на коучинга зависи от твоето желание да поемаш рискове и да изпробваш нови начини на поведение. Аз ще бъда директна, ще ти задавам провокативни въпроси и ще насърчавам самонаблюдението ти, за да ти помогна да се придвижиш по-близо до целта си.

Какви резултати можеш да постигнеш чрез коучинг

Повишена самооценка и увереност в себе си

Умения за ефективно управление на времето

Умения за управление на емоциите

Умения за ефективно и пълноценно общуване с противоположния пол, с твоите роднини, приятели и колеги

Повишена вяра, че можеш да създадеш връзката, за която мечтаеш

Умения да представяш себе си в най-добра светлина

Умения да флиртуваш, да избереш подходящ партньор, да преустановяваш отношения с неподходящи партньори бързо и лесно

Умения да създадеш и поддържаш пълноценна любовна връзка

Умения да планираш, да управляваш и да се наслаждаваш на живота си

Колко продължава един коучинг период

Един коучинг период продължава средно между 3 месеца и 1 година, според твоите нужди и желания.
Коучинг сесиите се провеждат първоначално веднъж седмично, после се разреждат.
Преди да подпишем споразумение за коучинг, провеждаме безплатен опознавателен видео разговор.

Какво включва коучинг пакетът

Споразумение за коучинг, форми за преди и след коучинг сесия, стартов въпросник

 Коучинг сесии лице в лице и/или през скайп

 Писмени задачи и упражнения

 Материали за личностно израстване – книги, видеа, аудио материали, статии, филми и др.

 Подкрепа между сесиите по имейл и телефон

Членство в онлайн група за подкрепа (по желание)

Възможност за аудио запис на сесиите

 Подкрепа след коучинг периода

Готов/а ли си за най-вълнуващото пътуване в живота си? 

Запази си час за опознавателен видео разговор с мен

Привлечи любовта на живота си – авторска коучинг програма

Модул 1: Подготовка за пълноценна връзка

Теми: Уроци от предишни връзки, преработка на емоции от предишни връзки, преосмисляне на вредни навици и модели на поведение, създаване на подкрепяща социална среда, преосмисляне на модели от рожденото семейство, управление на финансите, житейски ценности и приоритети, грижа и любов към себе си.

Модул 2: Умения за флиртуване и ефективна дейтинг стратегия

Теми: Визия за желаната връзка, профил на желания партньор, онлайн и офлайн дейтинг стратегия, отсяване на кандидатите, етапи на развитие на взаимоотношенията, ефективна комуникация, флирт, справяне с отхвърлянето, женска и мъжка енергия.

Модул 3: Умения за създаване и задълбочаване на емоционална близост

Теми: Доверие към себе си и другите, приемане и уважаване на различията, емоционална откритост, физическа близост, очертаване и отстояване на граници, споделяне и преговаряне за нуждите и желанията.

Готов/а ли си да привлечеш любовта на живота си? 

Запази си час за опознавателен видео разговор с мен